Ga naar de inhoud

Woonprotest Amsterdam

in rode letters staat 'het woonprotest'. Daaronder in zwarte letters staat 'westerpark, 12 september 2021, 14 uur'. De achtergrond van de tekst is lichtoranje

Op 12 september vindt het @woonprotest plaats. Heel belangrijk, want de wooncrisis begint steeds grotere vormen aan te nemen. In deze post willen we focussen op de wooncrisis voor gehandicapte mensen.

Er zijn veel redenen waarom het voor hen extra moeilijk is om op een passende manier zelfstandig te wonen. Hierbij kan je denken aan toegankelijke woningen voor rolstoelgebruikers (het kost vaak meerdere jaren om een passende plek te vinden), maar ook los hiervan zijn er veel obstakels te bedenken. Een groot deel van de groep gehandicapte mensen in Nederland is arm, terwijl zowel huur- als koopwoningen steeds duurder worden. Daarnaast worden gehandicapte mensen afgestraft als ze gaan samenwonen; hierdoor vervalt namelijk een groot deel van hun uitkering, waardoor je als samenwonend stel netto soms tot wel €800 minder per maand overhoudt dan wanneer je niet samen woont.

De mate van armoede bij gehandicapte mensen is op verschillende manieren te verklaren. Los van de groep gehandicapte mensen die helemaal niet in staat is om betaald werk te doen, is er ook een grote groep gehandicapte mensen die net zo goed betaald werk kan doen als niet-gehandicapte mensen, als er bijvoorbeeld enkele aanpassingen worden gedaan op de werkvloer. Het percentage werkgevers dat gehandicapte mensen in dienst heeft is in Nederland helaas maar 5%. Hieruit kan worden geconcludeerd dat gehandicapte mensen niet zozeer arbeidsongeschikt zijn; de arbeidsmarkt is gewoon niet toegankelijk.

Daarnaast blijkt uit onderzoek uit de Verenigde Staten dat gehandicapte mensen gemiddeld 29% meer inkomsten nodig hebben dan niet-gehandicapte mensen om dezelfde manier van leven te kunnen betalen. Deze combinatie zorgt ervoor dat het financieel bijna onmogelijk is om passend onderdak te vinden. En dat terwijl wonen een recht is, geen gunst.

Gehandicapte mensen kunnen geen kant op. Daarnaast is fysiek demonstreren voor veel van ons niet mogelijk. Er is wel een livestream van het programma beschikbaar. Denk zondag ook aan ons.

De informatie in deze post komt uit deze bron en deze bron.

Ga naar de inhoud