Ga naar de inhoud

Brandbrief coronavirus

afbeelding van vijf vrouwen met een verschillend lichaamsgewicht en verschillende huidskleuren, die elkaar omarmen. Daaronder staat de tekst 'take care of each other'.

Een grote groep artsen heeft zorgen geuit over het bij wet vastleggen van maatregelen omtrent het coronavirus. Naar aanleiding hiervan is een brandbrief opgesteld met de vraag aan politici om zich onafhankelijk te laten informeren over het bewijs van de huidige maatregelen. De brandbrief is door enkele duizenden artsen en medische specialisten ondertekend (https://opendebat.info/ondertekenaars/). Deze vraag op zichzelf is niet slecht, maar de onderstaande formulering die in de brief is gebruikt, is voor ons als FAA op z’n minst zorgwekkend.

“Door de huidige angst en berichtgeving lijkt het foutieve beeld ontstaan dat men geen COVID-19 mag krijgen of het aantal besmettingen niet op mag lopen. Hoe vervelend het ook is om ziek te worden, dat is een risico dat we dagelijks lopen op vele gebieden. Preventie, waaronder een gezonde leefstijl met goede voeding, voldoende beweging en mentale fitheid zijn prioriteit om tegen ziekten bestand te blijven. Menselijke interactie en nabijheid zijn essentieel om het immuunsysteem up to date te houden en, zoals uit velerlei onderzoek blijkt, essentieel om gezond te blijven in zijn algemeenheid.

[…] Maatregelen die mensenrechten schenden en inbreuk doen op lichamelijke integriteit en het zelfbeschikkingsrecht dienen te allen tijde gewogen te worden op proportionaliteit en subsidiariteit.”

Wat gaat er mis?

Deze brief lijkt de houding aan te nemen dat gezond eten en genoeg sporten de belangrijkste manier zijn om jezelf tegen een pandemie te beschermen. Het doet geloven dat je zelf verantwoordelijk bent voor het wel of niet ziek worden. En dat dit niet is gegrond in maatregelen zoals weinig mensen opzoeken, afstand houden en mondkapjes dragen, maar in het eten van voldoende vitaminen en voldoende bewegen. Dit bagatelliseert de ernst van een wereldwijd virus. Een virus dat overigens ook niet eerst kijkt naar je leefstijl en daarna bepaalt of het je wel of niet besmet.

Daarnaast wordt geïmpliceerd dat de enigszins nadelige gevolgen van maatregelen voor de meerderheid van de bevolking, zwaarder wegen dan de dodelijke gevolgen voor de groep kwetsbare mensen indien er geen maatregelen worden getroffen. Hieruit blijkt een gebrek aan solidariteit en een gebrek aan het gelijk behandelen van ieder (dus ook het meer kwetsbare) mens. Dit alles lijkt toch beduidend meer op schenden van mensenrechten dan je niet op drukke plaatsen begeven, afstand houden en het dragen van een mondkapje.
Gezonde voeding kan positieve effecten hebben, maar biedt in veel gevallen totaal geen garanties en wat gezond is verschilt per persoon. Zo zijn er voorbeelden van mensen die het ‘perfecte’ dieet volgden maar ondervoed zijn geraakt, mensen die door allergieën of andere moeilijkheden veel van deze ‘gezonde’ dingen niet kunnen eten of die zich door hun financiële status geen gezonde voeding kunnen permitteren. Daarnaast zijn er voldoende situaties waarin artsen iemand geen adequate hulp voor medische problemen hebben geboden omdat ze stelden dat de oorzaak van het probleem lag in ‘overgewicht’. Ook bewegen/sporten is voor veel mensen geen optie gezien hun fysieke conditie. Daarnaast biedt dit geen garanties om wel of niet door het virus getroffen te worden.
Preventie is voor een grote groep mensen niet mogelijk, simpelweg omdat zij zijn geboren met bepaalde condities waardoor manieren om jezelf gezond te houden niet haalbaar zijn. Mensen kiezen er niet voor om ziek te zijn.
Wat kan jij doen?
– Hou je aan de maatregelen. Hou afstand, zoek zo min mogelijk drukte op als het niet nodig is en draag een mondkapje als je toch op een drukke plek bent.
– Veroordeel de leefstijl van andere mensen niet en denk niet dat ze die ziekte of het virus aan zichzelf te denken hebben.
– Vertel mensen niet ongevraagd dat ze hun ziekte kunnen genezen door hun voedingspatroon of hun sportroutine te veranderen. Geloof ons, ze hebben alles wat in hun mogelijkheid ligt om beter te worden allang geprobeerd.
– Spreek mensen erop aan als ze denkbeelden zoals hierboven uiten en delen.
– Verdiep je in vetfobie. Als je bij jezelf vetfobische gedachten voelt opkomen, vraag je dan af waarom je dit denkt en wat je kan doen om je denkbeelden te veranderen, ook al gaat dit niet vanzelf. Wees niet te streng voor jezelf! Bewustwording is een goede eerste stap.

Ga naar de inhoud