Ga naar de inhoud

All survivors day

TW: seksueel misbruik

3 november is All Survivors Day. Op deze dag worden slachtoffers van seksueel misbruik erkend en gehoord. In deze post wil FAA aandacht besteden aan seksueel misbruik van gehandicapte mensen. Gehandicapte mensen, vooral vrouwen en meisjes met een verstandelijke beperking, zijn namelijk buitenproportioneel vaak het slachtoffer van seksueel geweld.

Eerst wat cijfers uit de Kennisbundel Seksualiteit en preventie seksueel misbruik bij mensen met een beperking, van Kennisplein Gehandicaptensector (2012):
•    72% van vrouwen met een verstandelijke beperking en 44% van de mannen met een verstandelijke beperking heeft misbruik meegemaakt.
•    49% van vrouwen met een lichamelijke beperking en 22% van de mannen met een lichamelijke beperking heeft misbruik meegemaakt.

Trans, non-binaire en agender gehandicapte mensen worden nauwelijks meegenomen in onderzoek. Dit vindt FAA zeer kwalijk, omdat zij extra risico lopen op (seksueel) misbruik.

Seksueel misbruik van gehandicapte mensen heeft verschillende oorzaken. Het gebeurt binnen zorginstellingen: 60% van vrouwen met een beperking zegt hiervan slachtoffer te zijn geweest. Daarnaast worden vrouwen met een licht verstandelijke beperking die zelfstandig wonen minder goed beschermd tegen uitbuiting.

Hier bovenop komt het stigma dat gehandicapte mensen niet aantrekkelijk of seksueel actief zijn. Daardoor worden gehandicapte slachtoffers van seksueel misbruik minder vaak geloofd dan niet-gehandicapte slachtoffers. FAA benadrukt dat seksueel misbruik vooral gaat om macht en controle, los van de vraag of gehandicapte mensen aantrekkelijk zijn (wat we absoluut wél zijn!). Voor mensen die deze post lezen en zelf (seksueel) misbruikt zijn: jij draagt geen enkele schuld.

Onze boodschap op deze All Survivors Day is: neem gehandicapte mensen serieus – met name als ze meervoudig gemarginaliseerd zijn. Betrek ons bij onderzoek, beleid en ondersteuning. Neem ons mee in het creëren van een veilige woon- en werkomgeving. Ook hier geldt: niets over ons, zonder ons!

Heb jij en/of iemand in jouw omgeving seksueel misbruik meegemaakt? Hier vind je een luisterend oor en advies:
– Centrum Seksueel Geweld (www.centrumseksueelgeweld.nl)
– Meldpunt Geweld in Jeugdzorg (www.geweldinjeugdzorginfo.nl)
– Slachtofferhulp (www.slachtofferhulp.nl)
– Landelijk Meldpunt Zorg (www.igj.nl)

Ga naar de inhoud