Ga naar de inhoud

protest buiten de protestvakken

ik ben er niet bij in amsterdam op acht maart vanwege mijn ziekte, CVS
en ik doe van harte mee met deze online march
om te protesteren buiten de protestvakken, met jullie samen
voor alle vrouwen
die geen goede zorg krijgen omdat artsen hun ziekte niet goed begrijpen
of er vooroordelen over hebben
voor alle vrouwen
die meer dan gezonde vrouwen met geweld te maken krijgen
voor alle vrouwen
die vanwege hun gezondheidssituatie niet kunnen werken, en wanneer ze willen samenwonen of trouwen gekort worden op hun uitkering en toeslagen. een cruciale bron van autonomie. en bovendien een totaal onnodige spanning op hun relatie en hun positie binnen die relatie.
voor alle vrouwen
die (te vaak) te horen krijgen ‘maar je ziet er helemaal niet moe uit’
die (te vaak) te horen krijgen ‘we zijn allemaal wel eens moe’
die (te veel) vrienden en geliefden verliezen omdat het te moeilijk wordt om ermee om te gaan
die (te vaak) worden gezien als iemand die niet wil, in plaats van iemand die niet kan
voor hun rechten, onze rechten
en voor de rechten van alle andere vrouwen
protesteren wij
en vragen we andere feministen om naar hun eigen validisme te kijken
omdat we samen sterker zullen staan

Anne Becking

Ga naar de inhoud