Ga naar de inhoud

Vrouwen verdienen betere medische zorg.

Mijn auto-immuunziekte wordt behandeld maar de symptomen verdwijnen niet, waardoor ik voornamelijk aan huis gebonden ben en niet kan werken. Ik krijg geen medische hulp bij de bestrijding van symptomen. Mijn restklachten vallen nu onder een diagnose genaamd ‘SOLK’: lichamelijk gezien onverklaarbare klachten.
De overgrote meerderheid van auto-immuunpatiënten is vrouw; in de V.S. heeft bijvoorbeeld 5% tot 8% van de bevolking een auto-immuunziekte, 78% is vrouw. De meeste SOLK-patiënten zijn ook vrouwen.
Het is al rot genoeg dat wij meer kans hebben op ziekten die je mogelijkheden in het leven sterk negatief beïnvloeden. Daarom verdienen wij toereikende medische behandeling voor deze ziekten zodat wij niet met levensbepalende restklachten blijven zitten die vervolgens als psychisch worden bestempeld.
Ik hoop dat er meer aandacht zal toegaan naar vrouwenlichamen binnen de geneeskunde. Vrouwen verdienen betere medische zorg.

(Bonusopmerkingen van artsen: ‘Misschien gaat het over als je zwanger wordt’ en ‘Er zijn wel meer meisjes van jouw leeftijd met vermoeidheidsklachten. Je bent vast heel perfectionistisch.’)

Ga naar de inhoud